Trang chủ / Nội dung từ khóa: các thì trong tiếng anh

Nội dung từ khóa: các thì trong tiếng anh

Dưới đây là các bài viết về các thì trong tiếng anh

Thì hiện tại đơn- công thức, cách sử dụng

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (THE SIMPLE PRESENT) là thì đơn giản nhất trong các thì tiếng Anh. Đây là thì bạn sẽ phải học đầu tiên khi tiếp xúc với tiếng Anh. Hôm nay, Vui Học Ngoại Ngữ gửi đến bạn những kiến thức liên quan đến thì này nhé. Thì …

Xem thêm »